malarnia proszkowa Nysa

malowane proszkowe elementów stalowych, ocynkowanych i aluminiowych

ikona-twalosc

odporność i trwałość

Bardzo dobre właściwości mechaniczne i wysoka odporność na działanie czynników chemicznych.

ekologia i zdrowie

Brak rozpuszczalników, emisji szkodliwych substancji w procesie utwardzania. Stosowane farby posiadają atesty pozwalające na kontakt z żywnością i wodą pitną.

wysoka jakość

Wykonujemy powłoki gładkie, bez spękań, zacieków, pęcherzyków i zmarszczeń.

Wszechstronność zastosowań

Do malowania ochronnego, antykorozyjnego i dekoracyjnego. Różne stopnie połysku w szerokiej gamie faktur i struktur, w pełnej kolorystyce RAL.

różnorodność elementów

Powłoki wykonujemy na elementach stalowych, aluminiowych i ocynkowanych.

duże rozmiary

Maksymalne wymiary konstrukcji przeznaczonych do malowania proszkowego to 8000x1400x2300 mm.

O nas

Nasza oferta:

Jesteśmy pierwszą w Nysie malarnią proszkową. Oferujemy usługi malowania proszkowego elementów stalowych, ocynkowanych i aluminiowych. Zapewniamy najwyższą jakość oferowanych usług, szybkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. W ramach świadczonych usług wykorzystujemy nowoczesny park maszynowy. Stosujemy ekologiczne surowce gwarantujące wysoką trwałość powłok malarskich.

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka Cywilna Mirosław Gągalski, Wojciech Kalika realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost efektywności energetycznej w firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka Cywilna Mirosław Gągalski, Wojciech Kalika” Nr projektu: RPOP.03.04.00-16-0015/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
III Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 03.04 – Efektywność energetyczna MŚP
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2020 – 31.10.2021
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 430 332,56 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 755 866,80 PLN

Celem realizacji projektu jest wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka Cywilna Mirosław Gągalski, Wojciech Kalika. Zakładanymi rezultatami realizacji projektu będzie oszczędność energii elektrycznej, cieplnej i końcowej w przedsiębiorstwie, produkcja energii elektrycznej z nowej instalacji OZE i spadek emisji gazów cieplarnianych. Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmodernizowany pod kątem energetycznym budynek.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka Cywilna Mirosław Gągalski, Wojciech Kalika zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Rozwój przedsiębiorstwa PPHU S. C. M. Gągalski, W. Kalika z siedzą w Nysie poprzez zakup środków trwałych, wprowadzenie usług malowania ekologicznego oraz uruchomienie produkcji furtek technicznych z innowacyjnym mechanizmem samozamykającym

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP,
Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 14.11.2016 r. do 29.12.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.257.215,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 562,067,10 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności PPHU S. C. M. Gągalski, W. Kalika z siedzą w Nysie poprzez zakup środków trwałych oraz wprowadzenie nowych produktów i usług w odpowiedzi na potrzeby rynku:

  • usługi malowania ekologicznego elementów metalowych,
  • innowacyjnego w skali światowej produktu – furtki technicznej z innowacyjnym mechanizmem samozamykającym.

Efektem projektu było wprowadzenie na rynek jednej nowej usługi oraz jednego nowego produktu.

TOP